ไฮไลท์ฟุตบอล เวลส์ 0-2 อิหร่าน บอลโลก 2022

ไฮไลท์ฟุตบอล เวลส์ 0-2 อิหร่าน บอลโลก 2022

ไฮไลท์ฟุตบอล บอลโลก 2022 (World Cup 2022)เวลส์ (Wales) Vs อิหร่าน (Iran)

ไฮไลท์ฟุตบอล อังกฤษ 3-0 อิหร่าน บอลโลก 2022

ไฮไลท์ฟุตบอล อังกฤษ 6-2 อิหร่าน บอลโลก 2022

ไฮไลท์ฟุตบอล บอลโลก 2022 แข่งที่กาตาร์ (World Cup 2022)อังกฤษ(England) VS อิหร่าน(Iran)